Vaši partneri

na online ceste

spoznajte ľudi v agentúre

Martin Murza

Managing director

Daniela Murza

Account manager

Natália Krišťáková

Social media specialistt
Spoločné Úspechy
Naše hodnoty

Ako na úspešnú spoluprácu?

Cieľ
Od úvodu máme jasne definované ciele spolupráce. Na tie sa zameriavame a kvôli ich splneniu spolupracujeme.
Cesta
Ak nájdeme novú efektívnejšiu cestu k vašim cieľom, upozorníme vás na ňu. Nie na každú cestu však musíme vyraziť.
Otvorenosť
Komunikujeme otvorene, naše služby vždy reportujeme. Ak potrebujete čokoľvek vysveliť, obráťte sa na nás.
POVINNOSTI
Pri každej spolupráci máme vopred dohonutý rozsah prác pre agentúru a povinností aj pre klienta.
EXPERTI NA VŠETKO
To nie sme a ani nechceme byť. Práve preto Vás radšej so službami ako technické SEO, právne služby pre e-shop a iné proste pošleme k nami prevereným odborníkom.
ROBÍME TO DOBRE
Našu prácu robíme dobre, svedomito, vzdelávame sa a zameriavame sa na detaily. Preto si nás klienti vyberú, a preto si vyberáme aj my klientov.

Tvorba webových stránok

Webové stránky dnes plnia účel výkladov a vizitiek, ktoré sú dostupné 24 hodín denne. Preto je dôležité, aby bola vaše webová prezentácia rýchla, moderná, zaujímavá, ale hlavne aby komunikovala to, čo je vaším cieľom. Či už je to predaj tovaru, alebo služieb, najdôležitejšie je, aby funkčná stránka plnila svoju úlohu.

Výkonnostný marketing

Zamerajte svoj marketing na zisky a riadene naštartujte svoje podnikanie. Vďaka výkonnostnému marketingu môžete získať viac zákazníkov a dopytov pre vašu firmu.

Obsahový marketing a sociálne siete

Vytvárajte obsah cielene, zaujmite svoje publikum, predávajte viac a zažiarte vo svojom segmente.